TRAO ĐỔI CÙNG CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI VỀ KIẾN THỨC THI CÔNG SƠN ĐÁ TỰ NHIÊN CÙNG DDM VIỆT NAM

Tháng 7 vừa qua, công ty TNHH Sơn DDM Việt Nam thi công hoàn thiện dự án tòa nhà B1 – Đại học Bách Khoa Hà Nội (trường công nghệ[…]

Xem Thêm ➞